Sản phẩm 

Bạn cần hỗ trợ Flash Player để xem nội dung này!

Tải trình Adobe Flash
     

Ống vuông, chữ nhật

Ống vuông, chữ nhật

Là một trong nhóm sản phẩm chủ lực của Thép Thuận Phát, thép hộp chữ nhật được sử dụng để sản phẩm khác nhau: Kết cấu chịu lực, giàn mái không gian, khung xe máy, ôtô, .... với kích thước từ 10mmx30mm đến 60mmx120mm và độ dày từ 0.7 mm đến 4.0mm.

 Toàn bộ sản phẩm  thép hộp chữ nhật của  Thép Thuận Phát được giám sát sản xuất nghiêm ngặt của tiêu chuẩn TCCS01: 2009 để đảm bảo sản phẩm cung cấp ra thị trường luôn đạt chất lượng cao nhất.

Chiều dày ống từ 0.7 tới 2.0:

Chiều dày ống(mm)

Thickness

Kích thước(mm)

Dimension

Cây/Bó PCS/BundLe

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.4

1.5

1.8

2.0

□ 10x30

50

2.53

2.87

3.21

3.54

3.87

4.20

4.83

5.14

6.05

 

□12.7x12.7

100

1.56

1.77

1.97

2.16

2.36

2.54

2.90

3.07

3.57

 

□13x26

50

2.46

2.79

3.12

3.45

3.77

4.08

4.70

5.00

2.88

 

□14x14

100

1.74

1.97

2.19

2.41

2.63

2.84

3.25

3.45

4.02

 

□15x15

100

1.87

2.11

2.36

2.60

2.83

3.06

3.51

3.72

4.35

1.74

□16x16

100

2.00

2.27

2.53

2.79

3.04

3.29

3.78

4.01

4.69

5.12

□20x20

100

2.53

2.87

3.21

3.54

3.87

4.20

4.83

5.14

6.05

6.63

□20x30

54

3.19

3.62

4.06

4.48

4.91

5.33

6.15

5.56

7.75

8.52

□25x25

64

3.19

3.62

4.06

4.48

4.91

5.33

6.15

5.56

7.75

8.52

□30x30

49

3.85

4.38

4.90

5.43

5.94

6.46

7.47

7.97

9.44

10.40

□20x40

50

3.85

4.38

4.90

5.43

5.94

6.46

7.47

7.97

9.44

10.40

□25x50

50

4.83

5.51

6.18

6.84

7.50

8.15

9.45

10.09

11.98

13.23

□40x40

36

 

5.88

6.60

7.31

8.02

8.72

10.11

10.80

12.83

14.17

□30x60

32

 

6.64

7.45

8.25

9.05

9.85

11.43

12.21

14.53

16.05

□50x50

25

 

 

 

9.19

10.09

10.98

12.74

13.62

16.22

17.94

□60x60

25

 

 

 

11.08

12.16

13.24

15.38

16.45

19.61

21.70

□40x60

32

 

 

 

9.19

12.16

13.24

15.38

16.45

19.61

21.70

□40x80

32

 

 

 

11.08

12.16

13.24

15.38

16.45

19.61

21.70

□40x100

18

 

 

 

 

 

 

18.02

19.27

23.01

25.47

□30x90

27

 

 

 

 

 

13.24

15.38

16.45

19.61

21.70

□50x100

18

 

 

 

 

 

 

19.33

20.68

24.69

27.34

□70x70

25

 

 

 

 

 

 

18.01

19.27

23.00

25.46

□75x75

18

 

 

 

 

 

 

19.33

20.68

24.69

27.34

□90x90

16

 

 

 

 

 

 

 

24.93

29.79

33.01

□60x120

18

 

 

 

 

 

 

 

24.93

29.79

33.01

□100x100

16

 

 

 

 

 

 

 

 

33.17

36.78

 

Chiều dày ống từ 2.3 tới 4.0:

Hiển thị 1-1 của 1 kết quả.

Chiều dày ống(mm)

Thickness

 

Kích thước(mm)

Dimension

Cây/Bó PCS/BundLe

2.3

2.5

2.8

3.0

3.2

3.5

3.8

4.0

□ 10x30

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

□12.7x12.7

100

 

 

 

 

 

 

 

 

□13x26

50

 

 

 

 

 

 

 

 

□14x14

100

 

 

 

 

 

 

 

 

□15x15

100

 

 

 

 

 

 

 

 

□16x16

100

 

 

 

 

 

 

 

 

□20x20

100

7.46

7.99

 

 

 

 

 

 

□20x30

54

9.64

10.36

11.39

12.07

 

 

 

 

□25x25

64

Ống thép tròn Ống thép tròn Chi tiết

Ống thép tròn đen của Thuận Phát luôn luôn là ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng, với hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 3783-83 và được giám sát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra do đó sản phẩm đã tạo nên sự khác biệt về chất lượng của ống thép Thuận Phát so với các sản phẩm cùng loại.