Sản phẩm 

Bạn cần hỗ trợ Flash Player để xem nội dung này!

Tải trình Adobe Flash
     

Ống thép tròn

Ống thép tròn

Ống thép tròn đen của Thuận Phát luôn luôn là ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng, với hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 3783-83 và được giám sát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra do đó sản phẩm đã tạo nên sự khác biệt về chất lượng của ống thép Thuận Phát so với các sản phẩm cùng loại.

Hiện ống thép tròn đen của Thuận Phát đang được các nhà máy cơ khí ưa chuộng sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm cơ khí chất lượng cao như: khung càng, cổ phốt, tay lái, chân chống xe máy, bàn ghế nội thất... Và đặc biệt trong ngành xây dựng như: ống siêu âm dùng trong công nghệ khoan cọc nhồi, kết cấu cầu, kết cấu mái giàn không gian...

Chiều dày từ 0.7 tới 2.0:

             Chiều dày ống

 

Đường Kính

Cây/ Bó

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.4

1.5

1.8

2.0

12.7

127

1.24

1.41

1.57

1.73

1.89

2.04

 

 

 

 

13.8

127

1.36

1.54

1.72

1.89

2.07

2.24

2.57

 

 

 

15.9

127

1.57

1.79

2.00

2.20

2.41

2.61

3.00

3.76

 

 

19.1

127

1.91

2.17

2.42

2.68

2.93

3.18

3.67

3.91

4.61

5.06

21.2

127

2.12

2.41

2.70

2.99

3.27

3.55

4.10

4.37

5.17

5.68

22.0

127

2.21

2.51

2.81

3.11

3.40

3.69

4.27

4.55

5.38

5.92

22.2

127

2.23

2.53

2.84

3.14

3.43

3.73

4.31

4.59

5.43

5.98

25.4

127

2.56

2.91

3.26

3.61

3.96

4.30

4.97

5.30

6.29

6.92

26.65

127

 

3.06

3.43

3.80

4.16

4.52

5.23

5.58

6.62

7.29

28.0

127

 

3.22

3.61

4.00

4.38

4.76

5.51

5.88

6.98

7.69

31.8

91

 

3.67

4.12

4.56

5.00

5.43

6.30

6.73

7.99

8.82

33.5

91

 

3.87

4.34

4.81

5.27

5.74

6.65

7.10

8.44

9.32

35.0

91

 

4.05

4.54

5.03

5.52

6.00

6.96

7.44

8.84

9.77

38.1

61

 

 

4.95

5.49

6.02

6.55

7.60

8.12

9.67

10.68

40.0

61

 

 

5.21

5.77

6.33

6.89

8.00

8.55

10.17

11.25

42.2

61

 

4.90

5.50

6.10

6.69

7.28

8.45

9.03

10.76

11.90

48.1

61

 

 

6.29

6.97

7.65

8.33

9.67

10.34

12.33

13.64

50.3

61

 

 

 

7.29

8.01

8.72

10.13

10.83

12.92

14.29

50.8

61

 

 

 

7.37

8.09

8.81

10.23

10.94

13.05

14.44

59.9

37

 

 

 

 

9.57

10.42

12.12

12.96

15.47

17.13

75.6

37

 

 

 

11.04

12.13

13.21

15.37

16.45

19.66

21.78

88.3

24

 

 

 

 

14.19

15.46

18.00

19.27

23.04

25.54

113.5

19

 

 

 

 

 

 

23.22

24.86

29.75

33.00

126.8

16

 

 

 

 

 

 

 

 

33.29

36.93

 

Chiều dày từ 2.3 tới 5.0

             Chiều dày ống

 

Đường Kính

Cây/ Bó

2.3

2.5

2.8

3.0

3.2

3.5

3.8

4.0

4.3

5.0

12.7

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.9

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2

127

6.43

6.92

 

 

 

 

 

 

 

 

22.0

127

6.70

7.21

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2

127

6.77

7.29

 

 

 

 

 

 

 

 

25.4

127

7.86

8.47

 

 

 

 

 

 

 

 

26.65

127

8.29

8.93

 

 

 

 

 

 

 

 

28.0

127

8.75

9.43

10.44

 

 

 

 

 

 

 

31.8

91

10.04

10.84

12.02

12.78

13.54

14.66

 

 

 

 

33.5

91

10.62

11.47

12.72

13.54

14.35

15.54

 

 

 

 

35.0

91

11.13

12.02

13.34

14.21

15.06

16.31

 

 

 

 

38.1

61

12.18

13.17

14.63

15.58

16.83

17.92

 

 

 

 

40.0

61

12.83

13.87

15.41

16.42

17.42

18.90

 

 

 

 

42.2

61

13.58

14.69

16.32

17.40

18.47

20.04

 

 

 

 

48.1

61

15.59

16.87

18.77

20.02

21.26

23.10

24.91

 

 

 

50.3

61

16.34

17.68

19.68

21.00

22.30

24.24

26.15

 

 

 

50.8

61

16.51

17.87

19.89

21.22

22.54

24.50

26.43

 

 

 

59.9

37

19.60

21.23

23.66

25.26

26.85

29.21

31.54

33.09

 

 

75.6

37

24.95

27.04

30.16

32.23

34.28

37.34

40.37

42.38

45.37

 

88.3

24

29.27

31.74

35.42

37.87

40.30

43.92

47.51

49.90

53.45

61.63

113.5

19

37.84

41.06

45.86

49.05

52.23

56.97

61.68

64.81

69.48

80.27

126.8

16

42.37

45.98

51.37

54.96

58.52

63.86

69.16

72.68

77.94

90.11

Hiển thị 1-1 của 1 kết quả.
Ống vuông, chữ nhật Ống vuông, chữ nhật Chi tiết

Là một trong nhóm sản phẩm chủ lực của Thép Thuận Phát, thép hộp chữ nhật được sử dụng để sản phẩm khác nhau: Kết cấu chịu lực, giàn mái không gian, khung xe máy, ôtô, .... với kích thước từ 10mmx30mm đến 60mmx120mm và độ dày từ 0.7 mm đến 4.0mm.